Filmik na YouTube - Zaproszenie na szkolenie E - learningowe ELASTYCZNA KOMUNIKACJA

Nowość na polskim rynku szkoleniowym

Formularz zgłoszeniowy

więcej...

Komunikacja

i relacje

Co proponujemy

Oferujemy program nabywania kompetencji społecznych w zakresie komunikacji i kierowania ludźmi, który bazuje na modelach i metodach profesora Friedemanna Schulza von Thuna

więcej...

Kim jesteśmy

Jesteśmy trenerami z doświadczeniem w biznesie, administracji, edukacji i obszarze organizacji pozarządowych, w dziedzinie szeroko pojmowanych umiejętności miękkich.

więcej...