Kim jesteśmy

 

Specjalizujemy się w prowadzeniu warsztatów doskonalenia komunikacji Metodą Komunikacji Systemowej.

 

W pracy ze studentami i w środowiskach biznesowych doświadczyliśmy niezwykłej skuteczności pracy tą metodą. Jest ona doskonałym narzędziem budowania wewnętrznego i zewnętrznego porozumienia - z samym sobą oraz z innymi ludźmi.

Metoda Komunikacji Systemowej, stworzona przez niemieckiego profesora psychologii Friedemanna Schulza von Thuna, pozwala  szukać sposobów reagowania właściwych indywidualnie dla siebie, odpowiadających jednocześnie wymogom konkretnej sytuacji.

 

Wojciech Lasota

Jako trenera interesuje mnie przede wszystkim komunikacja interpersonalna (zwłaszcza w ujęciu Friedemanna Schulza von Thuna). Poza tym również: integracja i tworzenie zespołu, motywowanie członków zespołu, formułowanie w grupie celów i sposobów ich osiągania, autoprezentacja oraz wystąpienia publiczne (z wykorzystaniem technik teatralnych); rozwój kreatywności, rozwój osobisty i zawodowy, radzenie sobie z trudnymi emocjami.

Ukończyłem Szkołę Trenerów Grupy TROP, jestem również certyfikowanym trenerem programu Spadochron (na licencji Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych) oraz trenerem szybkiego czytania i mnemotechnik, jak również instruktorem teatralnym.

Współpracuję stale z Biurem ds. Wspomagania Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego; koordynuję projekty, szkolę i wymyślam nowe inicjatywy. Współpracuję także z Fundacją EY, pomagając w usamodzielnianiu się młodzieży będącej w systemie pieczy zastępczej. 

Założyłem i prowadzę Fundację Korczakowską, fascynuje mnie Janusz Korczak i jego działalność. Prowadzę z tego zakresu warsztaty oraz zajęcia dla studentów na UW, łącząc je często z koncepcjami profesora Friedemanna Schulza von Thuna, ponieważ moim zdaniem doskonale wpisują się w myśl i praktykę Janusza Korczaka, są świetnym narzędziem do ich realizacji. „Komunikacja” u profesora von Thuna jest dla mnie bardzo bliska „porozumieniu” u Janusza Korczaka, które było dla niego jedną z naczelnych kategorii myślenia i działania.

Uczestnikami moich wykładów i warsztatów byli pracownicy firm i instytucji państwowych, nauczyciele i wykładowcy, działacze organizacji pozarządowych, trenerzy, studenci oraz młodzież gimnazjalna i licealna, w tym także zagrożona wykluczeniem społecznym.

Prowadziłem warsztaty i wykłady m.in. dla: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społeczych i Szkoleń, Profesja Consulting (realizacja zlecenia od Grupy Żywiec), 2 SLO w Warszawie, Żydowskiego Instytutu Historycznego, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Jestem ciepłym, otwartym, empatycznym człowiekiem z dużym poczuciem humoru. Łączę wewnętrzny spokój z energią w działaniu, nawet w trudnych sytuacjach. 

 

 

Janusz Kozakoszczak

Łączę kompetencje menedżera oraz trenera umiejętności miękkich.

Jestem certyfikowanym coachem organizacji International Coaching Community.

Ukończyłem Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Studia Podyplomowe „Menedżer jakości” Szkoły Głównej Handlowej, MBA in deutscher Sprache Akademii L.Koźmińskiego, Szkołę Treningu Grupowego Haliny Nałęcz–Nieniewskiej, Szkołę Trenerów Biznesu „TROP”.

Jako trener jestem od lat zafascynowany metodą systemową doskonalenia komunikacji profesora Friedemanna Schulza von Thuna. Jestem absolwentem kursów „Komunikacja i zarządzanie” w Schulz von Thun Institut für Kommunikation w Hamburgu.

Przygotowuję i realizuję projekty i programy szkoleniowe.

Prowadziłem semestralne zajęcia warsztatowe zaprojektowane zgodnie z metodą komunikacji systemowej prof. Schulza von Thuna dla studentów psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Uczestnikami prowadzonych przeze mnie warsztatów są zarządzający i pracownicy firm, instytucji państwowych, administracji publicznej i samorządowej, działacze organizacji pozarządowych, nauczyciele i dyrektorzy szkół, wykładowcy, trenerzy, studenci oraz młodzież gimnazjalna i licealna, pracownicy i zarządzający podmiotami ekonomii społecznej.

Prowadziłem warsztaty i wykłady m.in. dla: Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytetu Warszawskiego, Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, PCK, Polskiego Związku Niewidomych, Municipium, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Szkoły Trenerów Trop, Stowarzyszenia Szkoła Liderów, Danone, Jeronimo Martens Distribution.

Lubię i potrafię pracować z ludźmi.

Mam zdolność wczesnego rozpoznawania dynamiki procesu grupowego i doświadczenie bezpiecznego, rozwijającego podążania za nim.

Sprawdzam się w działaniach strategicznych i syntetycznym myśleniu.