Komunikowanie się w trudnych sytuacjach

Komunikowanie się w trudnych sytuacjach. Doskonalenie Komunikacji Systemowej

to dwudniowe warsztaty komunikowania się w sytuacjach trudnych.

Odnosimy się w trakcie zajęć do każdego uczestnika z osobna, do jego indywidualnej sytuacji, do jego „życzenia”, solidnie obudowanego metodycznymi procedurami.

Odchodzimy od schematów, otwieramy się na indywidualne potrzeby
 każdego uczestnika i jego praktykę komunikowania się z innymi.

Stosujemy inną metodę pracy, niż klasyczny trening zachowań. Podczas tradycyjnych warsztatów uczestnicy często uczą się czegoś,
 co do nich nie pasuje. Szybko więc porzucają nowe, wyuczone sposoby komunikowania się, a rezultaty szkolenia są niewielkie.

Inaczej jest podczas proponowanych przez nas zajęć Metodą Aktywizującą Przeżywanie - każdy uczestnik ma szansę dopasować do siebie i po swojemu przyswoić nową wiedzę oraz narzędzia.

 

Nr

Czas

Program

Techniki

Cel

1.01

9.00-9.50

Przedstawienie się, nawiązanie do celów, przebiegu i metody szkolenia:

 bazujące na tematach
  uczestników

 metodą aktywizującą
  przeżywanie

Informacja wprowadzająca o warsztacie

Kontrakt

Ćwiczenie wprowadzające do tematu komunikacji systemowej

Wiedza na temat programu, celów i metody szkolenia

Zbudowanie poczucia zaufania i bezpieczeństwa uczestników

Doświadczenie trudności komunikacji do dalszej refleksji nad istotnością podejścia systemowego

Zbudowanie atmosfery współpracy

1.02

9.50-10.45

Zarys modeli tworzących metodę Doskonalenia Komunikacji Systemowej

Mini wykład: wybrane modele z zakresu metody systemowego doskonalenia komunikacji

Ćwiczenie przybliżające jeden z modeli

Wiedza na temat modeli tworzących Metodę Komunikacji Systemowej

Doświadczenie działania wybranego modelu na konkretnych tematach wniesionych przez uczestników

1.03

10.45-13.00

Odkrywanie przez uczestników ich indywidualnych życzeń w zakresie komunikacji, które będą bazą do pracy w czasie warsztatu

Mini wykład: jak zbudować życzenie uczestnika, żeby mogło stać się przedmiotem pracy w czasie warsztatu komunikacji systemowej

Ćwiczenia

Mini wykład: faza samoodkrywania wg schematu Thomanna

Praca całej grupy: konkretyzacja życzeń wg schematu Thomanna

Dotarcie uczestników do swoich indywidualnych potrzeb w zakresie komunikacji i przekształcenie ich w życzenie

Wzmocnienie umiejętności aktywnego słuchania

Umiejętność identyfikowania swoich potrzeb i takiego formułowania życzeń, które umożliwia zastosowanie metod komunikacji systemowej do wzmacniania osobistego rozwoju i rozwiązywania trudnych sytuacji w relacjach

1.04

13.40-13.50

Wybranie do pracy warsztatowej pierwszego spośród tematów zgłoszonych przez uczestników

Technika wyboru dobrana adekwatnie do zachodzących procesów grupowych

Stworzenie między zgłaszającym swój temat i pozostałymi uczestnikami relacji, dającej zgłaszającemu poczucie bezpieczeństwa

1.05

13.50– 14.05

Prezentacja życzenia przez zgłaszającego

Przedstawienie życzenia wg schematu Thomanna

Pytania uczestników – kontekst systemowy, konkretna komunikacyjna sytuacja kluczowa

Doprecyzowanie życzenia zgłaszającego

Odkrycie wewnętrznego i zewnętrznego kontekstu życzenia

1.06

14.05-14.35

Aktywizująca przeżywanie praca nad zgłoszonym życzeniem

Techniki konkretyzujące temat

Techniki pogłębiające dla zgłaszającego

Techniki aktywizujące grupę

Zwiększenie samoświadomości zgłaszającego

Odkrycie wewnętrznych i systemowych przyczyn trudności w komunikacji z innymi

Aktywizujące zaangażowanie emocjonalne grupy

1.07

14.35-14.50

Wymiana poglądów w grupie

Komentarze uczestników ujawniające wypowiedzi „ja”

Informacje zwrotne

Metakomunikacja

Efekt synergii –pogłębienie tematu, poszerzenie spojrzenia

1.08

14.50– 15.05

Teoretyczne uporządkowanie i generalizowanie

Wykład syntetyzujący powyższe doświadczenie - Modele Doskonalenia Komunikacji Systemowej zastosowane w pracy nad zgłoszonym życzeniem

Na podstawie doświadczonej sytuacji:
 uporządkowanie, nadanie przejrzystości, przekazanie wiedzy na temat mechanizmów doskonalenia komunikacji w ujęciu systemowym

1.09

15.05-16.20

Praca warsztatowa z kolejnym życzeniem

Powtarzamy procedurę od prezentacji życzenia poprzez pracę aktywizującą i wymianę poglądów w grupie po teoretyczne uporządkowanie (Nr 1.05 do 1.08)

Analogicznie do pracy nad poprzednim życzeniem

1.10

17.40-18.00

Podsumowanie 1. Dnia

Rundka końcowa

 

2.01

09.00– 9.50

Wprowadzenie do warsztatu – 2. dzień

Rundka początkowa

Moderowana dyskusja na temat procesu grupowego (w miarę potrzeby)

Osadzenie się uczestników warsztatu w sytuacji „tu i teraz”

Zajęcie się (ewentualnymi) potrzebami uczestników wynikającymi z zachodzących procesów grupowych komunikacji interpersonalnej między uczestnikami

2.02

09.50– 17.15

Praca warsztatowa z kolejnymi życzeniami

Powtarzamy procedurę od prezentacji życzenia poprzez pracę aktywizującą i wymianę poglądów w grupie po teoretyczne uporządkowanie (Nr 1.05 do 1.08)

Analogicznie do pracy nad poprzednimi życzeniami

2.03

17.15– 18.00

Podsumowanie 2. dnia i całego warsztatu

Moderowana dyskusja na temat procesu grupowego (w miarę potrzeby)

Podsumowanie przez prowadzących

Rundka końcowa

Zajęcie się (ewentualnymi) potrzebami uczestników wynikającymi z zachodzących procesów grupowych komunikacji interpersonalnej między uczestnikami

Syntetyzujące podsumowanie szkolenia przez prowadzących

Refleksje uczestników na zakończenie warsztatu

 

Opinie uczestników warsztatów - studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie